MARKTIME je billing software pro vykazování, schvalování a vyúčtování času, výdajů a paušálních odměn.


Zaměření na billing procesy je společná vlastnost všech našich zákazníků.


Někdo k tomu navíc eviduje úkoly, dokumenty, šanony, poznámky, různé přílohy nebo formuláře.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease